Franz Grillparzer citáty

Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému.

HODNOCENÍ (-10): 

Duch poezie se skládá z hlubokomyslnosti filozofa a z radosti dítěte nad pestrými obrázky.

HODNOCENÍ (-13): 

Láska je komplex vztahů mezi mužem a ženou, do něhož jako zcela rušivý jev zasahuje nutnost pohlavního množení, tedy problém sexuálního ukájení.

HODNOCENÍ (-10): 

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na nemocniční posteli.

HODNOCENÍ (-10): 

Rozum je jen chápání , rozšířené o fantazii.

HODNOCENÍ (-10): 

Rozum je jen chápání, rozšířené o fantazii.

HODNOCENÍ (-12): 

Umělec který má vzdělání může být šťasten až na to, že jakmile začne tvořit, musí na své vzdělání zapomenout.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.