František Vymazal citáty

Bohatí jsou vždy spokojeni s osudem chudých.

HODNOCENÍ (-12): 

Býti chudákem a spolu dobrákem je dvojí neštěstí.

HODNOCENÍ (-13): 

Celé dějiny světa jsou krutým posměchem na slova: Milujte se vespolek.

HODNOCENÍ (-11): 

Cesta ke slávě vede nezřídka přes mrtvolu štěstí.

HODNOCENÍ (-12): 

Činit jiné šťastnými je snazší než sebe samého.

HODNOCENÍ (-9): 

Člověk bez peněz je vlk bez zubů.

HODNOCENÍ (-13): 

Dějiny jsou posmrtný soud, a proto žádný.

HODNOCENÍ (-9): 

Dějiny studujeme proto, abychom rozuměli dobám minulým lépe, než ti, kdo v nich žili.

HODNOCENÍ (-12): 

Dítě je to, čemu nerozumíš.

HODNOCENÍ (-14): 

Divé zvíře ukazuje svou povahu, spatří-li krev. Člověk, když uvidí peníze.

HODNOCENÍ (-12): 

Dluhy nejsou zlé, ale věřitelé.

HODNOCENÍ (-12): 

Dobrý učitel nepředpokládá nic.

HODNOCENÍ (-9): 

Dogmatické učení je smrt vědění.

HODNOCENÍ (-10): 

Domnělá nemoc je někdy horší než skutečná.

HODNOCENÍ (-10): 

Hesla zakrývají pravdu.

HODNOCENÍ (-10): 

Hodná žena je stokrát víc než krásná žena.

HODNOCENÍ (-9): 

Jeden ženáč řekl: Jsem tak šťasten, že se mi najednou zdá, jako bych nebyl ani ženat.

HODNOCENÍ (-10): 

Kdyby byl Bůh svolal ku stvoření světa komisi, nebylo by posud světa.

HODNOCENÍ (-10): 

Lidé obyčejní žijí do smrti, lepší lidé teprve po smrti.

HODNOCENÍ (-10): 

Lidé ti odpustí spíše, když je obelžeš, než když jim povíš pravdu.

HODNOCENÍ (-8): 

Malá lež tě dovede dál než velká pravda.

HODNOCENÍ (-14): 

Mladost se honí za štěstím a netuší, že právě mladost je štěstí.

HODNOCENÍ (-13): 

Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel.

HODNOCENÍ (-13): 

Móda se neřídí nikdy rozumem, proto je všemohoucí.

HODNOCENÍ (-12): 

Myšlenky bojují roztroušeně, zájmy v semknutých houfech.

HODNOCENÍ (-11): 

Nejhorší, co o kterém člověku můžeš říci, je pravda.

HODNOCENÍ (-12): 

Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí.

HODNOCENÍ (-12): 

Někteří lidé vynaložili celý svůj život na to, aby zemřeli bohatí.

HODNOCENÍ (-6): 

Peníze daruj, ale nepůjčuj. Dar ti způsobí nevděčníka, půjčka nepřítele.

HODNOCENÍ (-14): 

Peníze jsou nejbezpečnější prostředek k pokoření člověka.

HODNOCENÍ (-8): 

Pes je pravděpodobně nejlepší přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi.

HODNOCENÍ (-11): 

Politika je snad jediné řemeslo, kterému chce každý rozumě sám do sebe.

HODNOCENÍ (-10): 

Pramen všech zmatků u nás je strach jedněch a hloupost ostatních.

HODNOCENÍ (-13): 

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.

HODNOCENÍ (-10): 

Pravda bydlí mezi srdcem a rozumem.

HODNOCENÍ (-11): 

Pravdivé české dějiny budou snad, až nebude Čechů.

HODNOCENÍ (-12): 

Pravý rek je ten, kdo si dobude srdcí svých nepřátel.

HODNOCENÍ (-11): 

Rodiče odpouštějí svým dětem velmi neradi ty chyby, které jim sami vštípili.

HODNOCENÍ (-11): 

Rozum může být často rád, když se ho ujme něčí hloupost.

HODNOCENÍ (-14): 

Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti.

HODNOCENÍ (-13): 

Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách.

HODNOCENÍ (-11): 

Rozumný počíná mysliti tam, kde hloupý přestal.

HODNOCENÍ (-11): 

Rozumný řekne málo slovy mnoho, nerozumný neřekne mnoha slovy nic.

HODNOCENÍ (-11): 

Škoda, že se knihy kritizují, až už je pozdě.

HODNOCENÍ (-11): 

Škola vykoná dost, když nezabije v žákovi rozum.

HODNOCENÍ (-13): 

Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.

HODNOCENÍ (-12): 

Stáří přichází náhle.

HODNOCENÍ (-13): 

Svět je velký blázinec: skoro každý se má za víc než skutečně je.

HODNOCENÍ (-12): 

Vlastenectví mých národů je strach před velkými.

HODNOCENÍ (-11): 

Vypůjč si od někoho peníze, a potkáš ho pětkrát za den.

HODNOCENÍ (-14): 

Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.

HODNOCENÍ (-11): 

Zášť se chechtá, štěstí se usmívá.

HODNOCENÍ (-13): 

Žena je buď kniha se sedmi pečetěmi anebo korespondenční lístek.

HODNOCENÍ (-14): 

Zrnko vtipu vydá víc než mnohá kniha moudrosti.

HODNOCENÍ (-10): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.