François de La Rochefoucauld citáty

Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to, co si pod ním představují jiní.

HODNOCENÍ (-13): 

Aby člověk mohl odpovídat za své činy, měl by mít nejdřív možnost odpovídat za svůj osud.

HODNOCENÍ (-11): 

Abychom mohli být dobří, musí být ostatní přesvědčeni, že na nás nemohou být beztrestně zlí.

HODNOCENÍ (-13): 

Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého.

HODNOCENÍ (-10): 

Ani na slunce ani na smrt se nepodíváš zpříma.

HODNOCENÍ (-13): 

Ani rozum ani srdce ženy se nedá usměrnit ničím, s čím není bytostně zajedno.

HODNOCENÍ (-10): 

Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama.

HODNOCENÍ (-7): 

Bojíme se znát celou pravdu o svých milovaných.

HODNOCENÍ (-19): 

Bylo by užitečnější studovat více lidi než knihy.

HODNOCENÍ (-11): 

Chtít vždy a nade všechny vyniknout rozumem je holý nerozum.

HODNOCENÍ (-13): 

Chvála je obratná lichotka, skrytá a vybraná, a přináší uspokojení oběma stranám - jeden ji přijímá jako zasloužené ocenění svých hodnot, druhý ji udílí, aby bylo vidět, jak věci rozumí.

HODNOCENÍ (-12): 

Čím mám svou milou radši, tím blíž mám k nenávisti.

HODNOCENÍ (-14): 

Čím více jsme zamilováni do své milenky, tím blíže máme k tomu nenávidět ji.

HODNOCENÍ (-8): 

Člověk je nešťasten, když jej oklamali, nebo zradili přátelé, ale často velmi spokojený, když se klame nebo zrazuje sám.

HODNOCENÍ (-13): 

Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat.

HODNOCENÍ (-9): 

Člověk si uchová první lásku - dokud nepřijde druhá.

HODNOCENÍ (-13): 

Člověk světa znalý dovede zakrýt své vzdělání.

HODNOCENÍ (-10): 

Co máš udělat, abys dosáhl štěstí, to ti poradí kdekdo, ale nikdo ti neporadí, jak.

HODNOCENÍ (-13): 

Co se nazývá přátelstvím, bývá často jen spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna užitečných úsluh.

HODNOCENÍ (-12): 

Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp, když se s ním nebude chlubit.

HODNOCENÍ (-10): 

Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského života především nudné.

HODNOCENÍ (-10): 

Do důsledku nenávidět bývá ještě obtížnější než do důsledku milovat.

HODNOCENÍ (-14): 

Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme.

HODNOCENÍ (-10): 

Dříve než si budeme něco usilovně přát, zjistíme, jaké štěstí to přineslo těm, kteří to mají.

HODNOCENÍ (-13): 

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná.

HODNOCENÍ (-11): 

Filosofie hravě zdolává veškerá obrovská neštěstí v minulosti i v budoucnosti. Ale jedno jediné malé neštěstí v přítomnosti zdolá veškerou filosofii.

HODNOCENÍ (-10): 

Filozofie snadno triumfuje nad neštěstím minulým i budoucím; přítomné neštěstí však triumfuje nad filozofií.

HODNOCENÍ (-14): 

Genialita těch nahoře spočívá obvykle v tom, že své soukromé lži dovedou prezentovat tak, až se stanou veřejnou pravdou.

HODNOCENÍ (-13): 

Hned jak ochutnají ženy lásku, přátelství se jim zdá bez chuti.

HODNOCENÍ (-10): 

Hůř zachováme věrnost milence, s kterou jsme šťastni, než takové, která nás trápí.

HODNOCENÍ (-12): 

I v přátelství i v lásce jsme šťastnější tím, co nevíme, než tím, co víme.

HODNOCENÍ (-12): 

Jak zoufalý je úděl ženy, která je i zamilovaná i ctnostná.

HODNOCENÍ (-9): 

Jarost, která se k stáru zvětšuje, nemá daleko k dětinskosti.

HODNOCENÍ (-10): 

Je lehčí kritizovat než mít pravdu.

HODNOCENÍ (-12): 

Je mnoho lidí, kteří by nikdy nemilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit.

HODNOCENÍ (-12): 

Je nemožné podruhé milovat to, co jsme už jednou milovat přestali.

HODNOCENÍ (-10): 

Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií.

HODNOCENÍ (-12): 

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné.

HODNOCENÍ (-12): 

Je snazší být moudrým pro ostatní než pro sebe.

HODNOCENÍ (-13): 

Je užitečnější zatěžovat si mysl snášením neštěstí, které už přišlo, než předvídáním toho, které by teprve mohlo přijít.

HODNOCENÍ (-11): 

Jen díky rozumu provádíme ty největší nerozumnosti.

HODNOCENÍ (-12): 

Jen málokterá ctnostná žena nemá svého údělu po krk.

HODNOCENÍ (-12): 

Jestliže jsi neměl porozumění s mým mládím, nečekej, že je budu mít já s tvým stářím.

HODNOCENÍ (-12): 

Jestliže jsme si nevšimli, že vůči nám přítel ochladl, svědčí to o našem ochladnutí vůči němu.

HODNOCENÍ (-7): 

Jsme hrdi na to, jak statečně snášíme rány osudu a zatím je to jen nedostatek odvahy vzepřít se jim.

HODNOCENÍ (-12): 

Jsme-li zamilováni, pochybujeme často o tom, v co věříme nejvíce.

HODNOCENÍ (-9): 

Jsou ženy, které neměly ani jedno milostné dobrodružství. Ale zřídka se najde žena, která by měla jen to jedno.

HODNOCENÍ (-13): 

Každá vášeň nás vede k chybám, ale láska k těm nejtrapnějším.

HODNOCENÍ (-12): 

Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.

HODNOCENÍ (-11): 

Každý říká nesmysly. Neštěstí je, když se to dělá slavnostně.

HODNOCENÍ (-9): 

Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.

HODNOCENÍ (-11): 

Každý touží po tom, čeho se mu nedostává: ti nahoře po oblibě a ti dole po spravedlnosti.

HODNOCENÍ (-12): 

Kdekdo zdůrazňuje, že nikdy nemá srdce v kalhotách. O rozumu se nezmiňuje.

HODNOCENÍ (-10): 

Kdo umí odolat láskám náhodným, umí horoucně a vytrvale milovat v lásce opravdové: slabé povahy, kterými neustále zmítají nějaké city, je téměř nikdy neprožívají doopravdy.

HODNOCENÍ (-5): 

Kdo žije bez bláhovostí, není tak moudrý, jak si myslí.

HODNOCENÍ (-12): 

Kdykoli nás nenávist strhne příliš, pak vždycky pod úroveň toho, koho nenávidíme.

HODNOCENÍ (-12): 

Když jsme se nabažili lásky, uvítáme, stihne-li nás nevěra. Zprostí nás naší vlastní věrnosti.

HODNOCENÍ (-13): 

Když nás lenost a bojácnost přidrží při povinnosti, všechny pocty za to mnohdy sklidí ctnost.

HODNOCENÍ (-13): 

Když nás opouštějí neřesti, utěšujeme se vírou, že je opouštíme my.

HODNOCENÍ (-12): 

Ke cti ctnosti je třeba přiznat, že se lidé tím, že spáchají zločin, dostanou často do velikého neštěstí.

HODNOCENÍ (-13): 

Ke snášení štěstí je nám třeba ctností mnohem větších než ke snášení neštěstí.

HODNOCENÍ (-10): 

Koketnost je základ ženské povahy; všechny ženy ji ovšem neuplatňují, protože některé jsou na to moc hloupé, a jiné moc chytré.

HODNOCENÍ (-12): 

Křehkost žen je přízdoba a líčidlo jejich krásy.

HODNOCENÍ (-14): 

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se.

HODNOCENÍ (-11): 

Láska ke spravedlnosti je u mnoha lidí jen obava, aby sami neutrpěli nespravedlnost.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska způsobuje, že nepozorovaně mine čas, a čas způsobuje, že nepozorovaně mine láska.

HODNOCENÍ (-12): 

Leckdy jsme přesvědčeni, že nenávidíme lichocení - avšak nenávidíme jen způsob, jímž nám bylo lichoceno.

HODNOCENÍ (-12): 

Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně.

HODNOCENÍ (-13): 

Lež se někdy tak rafinovaně maskuje za pravdu, že nenechat se jí oklamat, znamenalo by nemít zdravý úsudek.

HODNOCENÍ (-10): 

Málokdo je tak moudrý, aby si vážil oprávněné výtky víc než falešné chvály.

HODNOCENÍ (-9): 

Malost lidem nedovolí věřit v něco víc, než je vidět.

HODNOCENÍ (-13): 

Máme-li peníze, jsme takřka bez chyby.

HODNOCENÍ (-12): 

Máte-li peníze, jste takřka bez chyby.

HODNOCENÍ (-10): 

Milovaná bytost má nad námi větší moc než my sami.

HODNOCENÍ (-10): 

Milující žena promine spíše velké nehoráznosti než malé proradnosti.

HODNOCENÍ (-11): 

Milující ženy lehčeji odpouštějí velké přestupky než malé nevěry.

HODNOCENÍ (-12): 

Míru radostí i žalů nám určuje naše hrdost.

HODNOCENÍ (-12): 

Mládí je neposedné, protože má ještě málo rozumu, a stáří usedlé, protože už ho má moc.

HODNOCENÍ (-11): 

Mládí je stálé omámení; je to horečka rozumu.

HODNOCENÍ (-12): 

Mnohdy děláš dobrotu, abys mohl beztrestně provést nějakou špatnost.

HODNOCENÍ (-13): 

Mnohdy jsme silní ze slabosti a zmužilí ze strachu.

HODNOCENÍ (-9): 

Mnoho lidí se dává do boje, aby si zachránili čest, ale většina z nich se nemůže vystavit takové palbě, která by je mohla očistit, protože by nevyvázli živí.

HODNOCENÍ (-8): 

Moudrého učiní šťastným docela málo, pošetilého nic na světě. Proto jsou téměř všichni lidé nespokojeni.

HODNOCENÍ (-13): 

Moudrost je pro ducha, co zdraví pro tělo.

HODNOCENÍ (-13): 

Moudrost je pro ducha, zdraví pro tělo.

HODNOCENÍ (-11): 

Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo.

HODNOCENÍ (-10): 

Muži nejsou pokaždé zmužilí ze zmužilosti a ženy cudné z cudnosti.

HODNOCENÍ (-7): 

Na čest se ženě sahat nemá.

HODNOCENÍ (-10): 

Na jedné straně máme tak dobrou paměť, že příteli do nejmenších podrobností vypravujeme příhodu, která nás potkala, a na druhé straně si nevzpomeneme, kolikrát jsme mu ji už vyprávěli.

HODNOCENÍ (-11): 

Na každou ženu, která z muže udělá blázna, připadá jiná, která z blázna udělá muže.

HODNOCENÍ (-13): 

Na svém štěstí i neštěstí lidé s osudem spolupracují.

HODNOCENÍ (-12): 

Naše neštěstí mnohdy poleví, když přemýšlíme, jak bychom je co nejefektněji předvedli.

HODNOCENÍ (-11): 

Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme.

HODNOCENÍ (-10): 

Naši nepřátelé jsou blíže pravdě při posuzování nás samých než my.

HODNOCENÍ (-10): 

Naši nepřátelé jsou rozhodně blíž pravdě se svými úsudky o nás než my sami.

HODNOCENÍ (-12): 

Násilí, které si činíme, abychom zůstali věrni milovanému, nemá větší cenu než nevěra.

HODNOCENÍ (-28): 

Nedůvěra k příteli ospravedlňuje jeho proradnost.

HODNOCENÍ (-13): 

Největším úsilím přátelství není ukázat naše chyby přátelům, ale ukázat jim jejich chyby.

HODNOCENÍ (-13): 

Někdy je příjemné mít žárlivce - pak často slyšíme hovořit o tom, co bychom rádi dělali.

HODNOCENÍ (-14): 

Některé lži zastupují pravdu tak dokonale, že by člověk musel být hluchý a slepý, aby se nenechal zmást.

HODNOCENÍ (-13): 

Někteří stateční jdou na frontu proto, že se bojí zůstat v zázemí.

HODNOCENÍ (-10): 

Některý člověk se má tak rád, že si i v lásce vystačí se svým vlastním citem a vůbec k němu nepotřebuje toho, koho miluje.

HODNOCENÍ (-10): 

Nenacházíme vůbec žádné lidi se zdravým rozumem kromě těch, kteří souhlasí s našimi názory.

HODNOCENÍ (-10): 

Nenamáháme se příteli odhalit svoje chyby, nýbrž jeho.

HODNOCENÍ (-11): 

Není počestných žen, které by tím nebyly už dlouho znuděny.

HODNOCENÍ (-13): 

Neotřesitelnost moudrých není nic jiného než umění uzavřít bouře ve svém vlastním srdci.

HODNOCENÍ (-12): 

Nepřátele nelitujeme z dobroty srdce, nýbrž z povýšenosti - projevíme-li jim účast, chceme jim dát pocítit, že jsme nad nimi.

HODNOCENÍ (-11): 

Nepřátelé se v úsudku o nás blíží víc pravdě, než my sami.

HODNOCENÍ (-13): 

Nepřístupnost žen je jen vytříbený doplněk jejich půvabu.

HODNOCENÍ (-13): 

Nešťastníci jsou tak bláhoví, že pro ně i prázdný soucit znamená vrchol blaha.

HODNOCENÍ (-8): 

Nevyhnutelnost smrti je věčné téma filosofů - když nemohli učinit nesmrtelným svůj život, pokusili se o to aspoň se svým jménem.

HODNOCENÍ (-11): 

Nevynakládáme tolik úsilí na to, abychom byli šťastni, jako na to, aby si to o nás lidé mysleli.

HODNOCENÍ (-12): 

Nic není tak přirozené a zrádné jako myslet si, že jsme milováni.

HODNOCENÍ (-8): 

Nic tak nepolichotí naší samolibosti jako sdílnost těch, kteří jsou nad námi, jelikož ji považujeme za důsledek svých kvalit a zásluh, a nepřipustíme, že se nám svěřují nejspíš z holedbavosti, nebo že nedovedou udržet tajemství.

HODNOCENÍ (-10): 

Nikdo není tak nešťasten, ani tak šťasten, jak si namlouvá.

HODNOCENÍ (-10): 

Nikdy nejsme tak šťastní ani tak nešťastní, jak si myslíme.

HODNOCENÍ (-8): 

Nikdy nejsme tak šťastni, nebo nešťastni, jak si myslíme.

HODNOCENÍ (-12): 

Nikdy není člověk tak nešťastný nebo šťastný, jak si namlouvá.

HODNOCENÍ (-13): 

Nikoho nemilovat je větší neštěstí než nebýt nikým milován.

HODNOCENÍ (-12): 

O všech našich ctnostech se dá říci zhruba totéž, co napsal jeden italský básník o ženské počestnosti - že je to jen umění, jak ctnostně vypadat.

HODNOCENÍ (-12): 

Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená.

HODNOCENÍ (-12): 

Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.

HODNOCENÍ (-9): 

Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme.

HODNOCENÍ (-12): 

Odsouzenci k smrti dávají někdy najevo neohroženost a pohrdání, a ve skutečnosti je to jen strach postavit se tváří v tvář smrti - neohroženost a pohrdání znamená pro jejich mysl totéž co šátek přes jejich oči.

HODNOCENÍ (-10): 

Omyly ducha přibývají ve stáří jako vrásky na tváři.

HODNOCENÍ (-11): 

Opatrnost a láska nejsou zrozené jedna pro druhou. Tou mírou, jak roste láska, zmenšuje se opatrnost.

HODNOCENÍ (-13): 

Opravdová láska je velmi zřídkavá, ale opravdové přátelství je ještě zřídkavější.

HODNOCENÍ (-10): 

Opravdová láska, to je jako zjevení bílé paní: kdekdo o tom mluví, ale kdo to zažil?

HODNOCENÍ (-10): 

Opravdové přátelství je ještě vzácnější než opravdová láska.

HODNOCENÍ (-13): 

Opravdové přátelství skoncuje se závistí a opravdová láska s přelétavostí.

HODNOCENÍ (-9): 

Počestnost žen je často jen láska k jejich pověsti a vlastnímu pohodlí.

HODNOCENÍ (-10): 

Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto, že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti.

HODNOCENÍ (-11): 

Pohrdání bohatstvím u pánů filosofů byla jen oklika, jak si získat vážnost, když se jí nemohli těšit pro bohatství.

HODNOCENÍ (-12): 

Posuzujeme-li lásku podle většiny jejích účinků, pak má v sobě více nenávisti než přátelství.

HODNOCENÍ (-11): 

Potěšení z lásky záleží v tom, že milujeme, a štěstí tkví ve vášni, kterou pociťujeme, nikoli v té, kterou vzbuzujeme.

HODNOCENÍ (-13): 

Potřebuješ-li ve svízelné situaci peníze, uštědří ti tví nejbližší moudré rady. Potřebuješ-li poradit, nabídnou ti raději peníze.

HODNOCENÍ (-8): 

Pouze ten, kdo se vyhýbá tomu, pohlédnout skutečnosti do očí, nechce vzít na vědomí, že smrt je největší zlo života.

HODNOCENÍ (-11): 

Poznat, nakolik mohu a dovedu být nešťasten, je svého druhu štěstí.

HODNOCENÍ (-13): 

Pranýřování lží mnohdy bývá jen snahou vzbuzovat dojem, že my sami říkáme vždycky jen pravdu a nic než pravdu.

HODNOCENÍ (-13): 

Pravý muž se může zamilovat jako blázen, ale ne jako hňup.

HODNOCENÍ (-11): 

Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená záleží v tom, že tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku.

HODNOCENÍ (-12): 

Příroda nás moudře vybavila domýšlivostí, aby nás ušetřila bolestného poznání vlastní nedokonalosti.

HODNOCENÍ (-10): 

Příroda sice tvoří nadání, ale osud mu teprve dá vyniknout.

HODNOCENÍ (-12): 

Pro štěstí je zapotřebí víc charakteru než pro neštěstí.

HODNOCENÍ (-6): 

Proto tak málo žen zná přátelství, že se jim zdá suchopárné, když poznaly lásku.

HODNOCENÍ (-9): 

Provinilce káráme víc z holedbavosti než ze spravedlnosti - nechceme je napravit, nýbrž ukázat, jak jsme sami bezúhonní.

HODNOCENÍ (-10): 

První milostné dobrodružství ženy se obvykle počítá až od toho druhého.

HODNOCENÍ (-11): 

Ptají-li se milenci jeden druhého, jak dlouho bude jejich láska trvat, není to proto, že by chtěli včas odejít, nýbrž proto, aby slyšeli, že nebudou muset odejít nikdy.

HODNOCENÍ (-12): 

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout.

HODNOCENÍ (-10): 

Řeči o milování jsou trapné jak u mladých dívek, tak u starých mužů - u prvních proto, že jim bohužel věříme, u druhých proto, že jim bohudíky nevěříme.

HODNOCENÍ (-11): 

Říká se tomu láska. Ve skutečnosti je to jen nezřízená touha ovládat a vlastnit druhého člověka.

HODNOCENÍ (-12): 

Rozmary naší mysli jsou ještě podivnější než rozmary osudu.

HODNOCENÍ (-8): 

Rozum neumí příliš dlouho hrát úlohu srdce.

HODNOCENÍ (-11): 

Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák.

HODNOCENÍ (-10): 

S láskou je to jako s ohněm - plane, jen když se do ní dmychá, uhasne, jakmile v ni přestaneme doufat nebo se o ni začneme strachovat.

HODNOCENÍ (-12): 

S neštěstím, na které nám nestačí síla, se vyrovnáme bezmocností.

HODNOCENÍ (-12): 

S pravou láskou je to jako s duchy; kdekdo o ní mluví, ale málokdo ji viděl.

HODNOCENÍ (-12): 

S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem lépe než oni sami.

HODNOCENÍ (-8): 

Se skutečnou láskou je to jako s duchy. Každý o nich mluví, ale kdo je viděl?

HODNOCENÍ (-12): 

Sebejistota, pověst a zejména temperament jsou na prospěch mužské a na škodu ženské cti.

HODNOCENÍ (-8): 

Sebeláska je největším ze všech lichotníků.

HODNOCENÍ (-10): 

Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími.

HODNOCENÍ (-13): 

Slabost je větší nepřítel charakteru než nezřízenosti.

HODNOCENÍ (-12): 

Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu.

HODNOCENÍ (-15): 

Smrt leckdo opravdu statečně nese. Ale nikdo jí opravdu nepohrdá.

HODNOCENÍ (-11): 

Smysl pro spravedlnost bývá jen obava, abychom nepřišli o to, co nám patří.

HODNOCENÍ (-10): 

Spíše máme rádi ty, kdo nás nenávidí, než ty, kdo nás proti naší vůli milují.

HODNOCENÍ (-14): 

Spořádaná manželství jsou. Hezká ne.

HODNOCENÍ (-13): 

Srdce udělá vždy čáru přes rozpočet rozumu.

HODNOCENÍ (-9): 

Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí.

HODNOCENÍ (-12): 

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu.

HODNOCENÍ (-11): 

Štěstí potkává obyčejně ty nejšťastnější a neštěstí ty nejnešťastnější z lidí.

HODNOCENÍ (-13): 

Štěstí si vyžaduje víc charakteru než neštěstí.

HODNOCENÍ (-10): 

Stiskneme-li nepříteli ruku k smíru, pak jen proto, že v ní drží zbraň mocnější, než je naše.

HODNOCENÍ (-14): 

Střídmost je buď láska k vlastnímu zdraví, nebo neschopnost se pořádně najíst.

HODNOCENÍ (-23): 

Svět nepohrdá těmi, kdo mají spoustu nectností, nýbrž těmi, kdo nemají žádnou ctnost.

HODNOCENÍ (-12): 

Světem vládnou peníze a náhody.

HODNOCENÍ (-11): 

Svůj talent prosadíš za své peníze.

HODNOCENÍ (-6): 

Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně.

HODNOCENÍ (-13): 

Taková věrnost v lásce, ke které se musíme nutit, nemá větší cenu než nevěra.

HODNOCENÍ (-13): 

Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal.

HODNOCENÍ (-20): 

Ten, kterému se nikdo nelíbí, je mnohem nešťastnější než ten, který se nikomu nelíbí.

HODNOCENÍ (-13): 

Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti.

HODNOCENÍ (-10): 

To, co považujeme za ctnost, je často jenom spleť nejrůznějších činů a zájmů, kterou dokáže rozplést jen náhoda anebo někdy naše skutky, a není to vždy statečnost a cudnost, co dělá muže statečnými a ženy cudnými.

HODNOCENÍ (-11): 

Tvrdohlavost a umíněnost jsou přímo úměrné omezenosti našeho rozumu: jen neochotně přijímáme to, co přesahuje hranice našeho obzoru.

HODNOCENÍ (-12): 

Utrpení žárlivosti a hanby z nevěry je proto tak palčivé, že nám je ješitnost nedovolí snést.

HODNOCENÍ (-18): 

V lásce je člověk někdy méně nešťastný, dokud se mu lže, než když se mu řekne pravda.

HODNOCENÍ (-13): 

V lásce nejvíc pochybujeme o tom, čemu nejvíc věříme.

HODNOCENÍ (-11): 

V lásce považujeme každou nicotnost od druhého za velkou zpronevěru, a vlastní velkou zpronevěru za nicotnost.

HODNOCENÍ (-13): 

V milování jde podvod skoro vždy dále než nedůvěra.

HODNOCENÍ (-12): 

V neštěstí nás často utěší pomyšlení, že všichni vidí, jak jsme nešťastni.

HODNOCENÍ (-9): 

V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo.

HODNOCENÍ (-13): 

V žárlivosti je víc sebelásky než lásky.

HODNOCENÍ (-13): 

Ve svazku tak nejistém, jako je láska, je jedno zaručeně jisté - oč méně člověk miluje, o to více je milován.

HODNOCENÍ (-12): 

Většina lidí umírá jen proto, že si to nedovede zakázat.

HODNOCENÍ (-12): 

Většina počestných žen je jako zakopaný poklad, nedotčený, protože ho dosud nikdo nenašel.

HODNOCENÍ (-13): 

Většina slušných žen jsou ukryté poklady, které jsou jen proto jisté, že je nikdo nehledá.

HODNOCENÍ (-13): 

Všichni máme dost síly snášet neštěstí druhých.

HODNOCENÍ (-12): 

Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých.

HODNOCENÍ (-11): 

Vtipnost žen je víc známkou jejich pošetilosti než jejich rozumu.

HODNOCENÍ (-12): 

Vyrovnanost moudrých je jen umění nedat najevo své zmatky.

HODNOCENÍ (-12): 

Vždycky máme víc rozumu než síly.

HODNOCENÍ (-10): 

Vzpírat se lásce předem je často větší trýzeň než její muka potom.

HODNOCENÍ (-12): 

Žádná maska nemůže nadlouho zakrýt lásku, jestliže je, a předstírat ji, jestliže není.

HODNOCENÍ (-14): 

Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná.

HODNOCENÍ (-8): 

Žárlivost je saň, která se krmí nejistotou a pase pořád po nových soustech neklidu a trápení. Jakmile jí dáme jistotu, buď umře hlady nebo nás v zuřivosti rozsápá.

HODNOCENÍ (-11): 

Žárlivost je v jistém ohledu oprávněná a rozumná, protože chce uchovat to, co máme v majetku. Závist je naproti tomu žárlivost na to, co má někdo jiný.

HODNOCENÍ (-12): 

Žárlivost se rodí s láskou, ale ne vždy s ní umírá.

HODNOCENÍ (-10): 

Žárlivost se rodí z láskou, ale ne vždycky s ní umírá.

HODNOCENÍ (-10): 

Žárlivost se vždy rodí s láskou, ale vždycky s ní neumírá.

HODNOCENÍ (-12): 

Žárlivostí chceme mnohdy sami sobě ospravedlnit vlastní nevěru.

HODNOCENÍ (-9): 

Závist je nesmiřitelnější než nenávist.

HODNOCENÍ (-13): 

Zdravý rozum má ovšem jen ten, kdo má stejné názory jako já.

HODNOCENÍ (-12): 

Zdrženlivost v jídle znamená buď starost o zdraví, anebo neschopnost mnoho jíst.

HODNOCENÍ (-11): 

Ze strachu před závistí dokážeme být dokonce umírnění a střídmí.

HODNOCENÍ (-12): 

Žena je jako lilie: jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji.

HODNOCENÍ (-19): 

Žena většinou oplakává smrt svého drahého ne proto, že ho tolik milovala, nýbrž aby prokázala, jak si zaslouží, že on miloval ji.

HODNOCENÍ (-10): 

Ženy předstírají, jak velice milují svého muže, aby zakryly, jak velice nenávidí ostatní ženy.

HODNOCENÍ (-10): 

Ženy předstírají, jak velice milují svého muže, aby zakryly, jak velice nenávidí ostatní ženy.

HODNOCENÍ (-10): 

Ženy předstírají, jak velice milují svého muže, aby zakryly, jak velice nenávidí ostatní ženy.

HODNOCENÍ (-9): 

Ženy při první lásce milují svého milence, při dalších láskách už jen samo milování.

HODNOCENÍ (-14): 

Žhavost mládí nemá k spasení o nic dále než vlažnost stáří.

HODNOCENÍ (-11): 

Zlo, které působíme, nevyvolává takovou nenávist proti nám jako naše přednosti.

HODNOCENÍ (-14): 

Znát strach v celé jeho velikosti a hrůze není dopřáno zbabělcům.

HODNOCENÍ (-14): 

Znovu navázaná přátelství a vztahy vyžadují víc péče a pozornosti než ty, které se nikdy nepřerušily.

HODNOCENÍ (-14): 

Zpočátku miluje žena milence, později už jen milovaní.

HODNOCENÍ (-14): 

Zrady i nevěry pocházejí většinou ze slabosti, ne ze záměru.

HODNOCENÍ (-18): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.