Francois Fénelon citáty

Člověk není člověkem, když miluje jen sebe.

HODNOCENÍ (-11): 

Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe.

HODNOCENÍ (-15): 

Člověk ponižuje sebe sama na úroveň zvířete, miluje-li jen sebe.

HODNOCENÍ (-15): 

Člověk se nemá nikdy zpít při milování chtíčem do té míry, aby nebyl schopen lásky.

HODNOCENÍ (-15): 

Láska bez vznešených úmyslů - to je jen řada probdělých nocí v milostném objetí s cílem být uspokojen, nikoliv šťasten.

HODNOCENÍ (-13): 

Láska, to je mocná říše tohoto světa, v níž ženy dobývají trůnu proto, že lžou nejpřesvědčivěji.

HODNOCENÍ (-11): 

Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.

HODNOCENÍ (-13): 

Přátelství k ženám - to je pokrm srdce podávaný za studena.

HODNOCENÍ (-11): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.