Francis Bacon citáty

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší.

HODNOCENÍ (-12): 

Bohatství je dobrou služkou, ale tou nejhorší paní.

HODNOCENÍ (-11): 

Chování si lidé předávají navzájem jako nemoci.

HODNOCENÍ (-11): 

Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.

HODNOCENÍ (-12): 

Hněv dělá nudné lidi vtipnými, ale udržuje je v chudobě.

HODNOCENÍ (-14): 

Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spousty menších věcí než udělat jednu větší změnu.

HODNOCENÍ (-13): 

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska a závist člověka trápí, ostatní city ne, protože netrvají tak dlouho.

HODNOCENÍ (-13): 

Lékař léčí nemoc, ale zabíjí nemocného.

HODNOCENÍ (-14): 

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý.

HODNOCENÍ (-13): 

Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky věcí, směšuje svoji přirozenost s přirozeností věcí a tím ji pokřivuje a porušuje.

HODNOCENÍ (-12): 

Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.

HODNOCENÍ (-13): 

Naděje je dobrou snídaní, ale ne večeří.

HODNOCENÍ (-11): 

Nechť se lidé ze všech sil snaží nabýt dobrých návyků. Není sporu o tom, že návyk je nejdokonalejší, trvá-li od útlého mládí. To pak nazýváme výchovou. Ve skutečnosti je to však jen včasný návyk.

HODNOCENÍ (-10): 

Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.

HODNOCENÍ (-13): 

Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.

HODNOCENÍ (-15): 

Největší díla zásluhy o obecné blaho nalézáme na účtech mužů neženatých a bezdětných.

HODNOCENÍ (-9): 

Není nic moudřejšího, než přesně vědět, kdy máš co začít a kdy s čím přestat.

HODNOCENÍ (-11): 

Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost přítele.

HODNOCENÍ (-10): 

Nic nepůsobí ve státě více škody, než když chytráci jsou považováni za muže moudré.

HODNOCENÍ (-12): 

Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán.

HODNOCENÍ (-13): 

Přátelství násobí radost a dělí žal.

HODNOCENÍ (-12): 

Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest.

HODNOCENÍ (-12): 

Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku.

HODNOCENÍ (-11): 

Přísnost vzbuzuje bázeň, ale hrubost nenávist.

HODNOCENÍ (-13): 

Slova prostě rozum znásilňují a všechno uvádějí ve zmatek, a lidi svádějí k nespočetným a zbytečným sporům a myšlenkám.

HODNOCENÍ (-13): 

Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku nejvíce věř, starého autora nejraději čti.

HODNOCENÍ (-14): 

Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala.

HODNOCENÍ (-12): 

Z lásky manželské se lidstvo rodí, láskou přátelskou se zdokonaluje, ale láskou prodejnou se kazí a stává se nízkým.

HODNOCENÍ (-10): 

Žádná láska nás neuspokojí natolik, abychom po ní stále netoužili.

HODNOCENÍ (-12): 

Zdravé tělo je hostitel, nemocné žalářník.

HODNOCENÍ (-11): 

Zemřít je právě tak přirozené jako narodit se, snad je to dokonce i stejně bolestné.

HODNOCENÍ (-15): 

Ženy jsou milenkami mladých mužů, společnicemi jejich středních let a ošetřovatelkami v jejich stárnutí.

HODNOCENÍ (-10): 

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.