Eugéne Delacroix citáty

Člověk je společenský tvor, který nenávidí své bližní.

HODNOCENÍ (-12): 

Cožpak se milenci dívají na měsíc, když jsou u svých milenek? Naštěstí ne, leda když je začínají nudit. Mílenci spolu nepláčou, neskládají hymny na nekonečnost a málo se věnují rozjímání. Hodiny opravdu rozkošné prchají velmi rychle a jsou vyplněny jinak.

HODNOCENÍ (-12): 

Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumné věci.

HODNOCENÍ (-14): 

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.

HODNOCENÍ (-12): 

Miluji vůni nerozvité růže, vůni francouzského venkova z jara a vůni ženského podpaží na podzim.

HODNOCENÍ (-12): 

Nemáš-li trpět, musíš být činný. Kdykoli budeš moci zničit svou nudu nebo své utrpení činností, učiň tak bez rozmyšlení.

HODNOCENÍ (-11): 

Šťastný člověk je ten, kdo si vydobyl své štěstí, které právě prožívá.

HODNOCENÍ (-11): 

Ten nejhorší druh neřesti, jehož se lze v lásce dopustit, je deklarovat city na úroveň rozumu.

HODNOCENÍ (-13): 

Žena, která je vám rovna, je největším štěstím.

HODNOCENÍ (-10): 

Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů. Mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme, spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše.

HODNOCENÍ (-11): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.