Erich Fromm citáty

Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne.

HODNOCENÍ (-15): 

Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se vyhnaným z ráje.

HODNOCENÍ (-13): 

Člověk není věc; stane-li se věcí, je zničen; dříve však, než k tomu dojde, stává se zoufalcem, desperádem a odpůrcem života.

HODNOCENÍ (-15): 

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech.

HODNOCENÍ (-15): 

Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce.

HODNOCENÍ (-13): 

Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme. Kde tato aktivní práce chybí, tam není láska.

HODNOCENÍ (-15): 

Láska je především dávat, ne přijímat.

HODNOCENÍ (-13): 

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní.

HODNOCENÍ (-15): 

Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech.

HODNOCENÍ (-14): 

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost.

HODNOCENÍ (-13): 

Smrt je v životě opravdu jistotou.

HODNOCENÍ (-15): 

Sobeckost a sebeláska zdaleka nejsou totéž, naopak jsou to protiklady. Sobecký člověk se nemiluje příliš, nýbrž příliš málo. Ve skutečnosti se nenávidí.

HODNOCENÍ (-13): 

Svoboda není nic jiného než schopnost následovat hlas rozumu, zdraví, dobrotivosti, svědomí proti hlasu iracionálních vášní.

HODNOCENÍ (-13): 

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat.

HODNOCENÍ (-11): 

Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo.

HODNOCENÍ (-13): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.