Erasmus Rotterdamský citáty

Aby život lidský nebyl jen smutný a jednotvárný, oč více vášní než rozumu dal Jupiter lidem!... A mimoto odkázal rozum do těsné komůrky v hlavě, zatímco celou zbývající tělesnou schránku dal napospas bouřlivým vášním.

HODNOCENÍ (-14): 

Celý svět je naší společnou vlastí.

HODNOCENÍ (-10): 

Člověk trpí vším, co miluje.

HODNOCENÍ (-10): 

Doma jsem tam, kde mám knihovnu.

HODNOCENÍ (-14): 

Dovedně a v pravý čas bláznem se tvářit - toť nejvyšší moudrost.

HODNOCENÍ (-12): 

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje.

HODNOCENÍ (-15): 

Která žena by se oddala mužovu objetí, kdyby věděla a přemýšlela o nebezpečných útrapách porodu a obtížích při výchově dětí?

HODNOCENÍ (-14): 

Který muž by ochotně vlezl do ohlávky manželské, kdyby napřed uvážil všecky nevýhody tohoto života?

HODNOCENÍ (-14): 

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět.

HODNOCENÍ (-12): 

Přes všechen svůj blažený život jsou vladaři velmi šťastni v tom, že nemají nikoho, od koho by slyšeli pravdu, a jsou nuceni místo přátel mít lichotníky.

HODNOCENÍ (-14): 

Sebeláska je právem jakoby mou sestrou. Tak rázně všude hájí mé zájmy.

HODNOCENÍ (-12): 

Vše, co se mezi smrtelníky podniká, je plno bláznovství, vždyť to konají blázni zase jen s blázny.

HODNOCENÍ (-12): 

Záměrně ze sebe dělat blázna - toť nejvyšší moudrost.

HODNOCENÍ (-12): 

Ženy běhají za blázny a moudrých se štítí jako jedovatých hadů.

HODNOCENÍ (-11): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.