Dino Serge Pitigrilli citáty

Byl nyní stár 28 let, tragický věk milenců; nemáme již síly milence mladého a nemáme ještě peněz milence starého.

HODNOCENÍ (-9): 

Čeho je třeba, abychom dobyli ženy? Ničeho. Stačí, necháme-li se dobýt. Muž nikdy nevolí. Myslí, že volí, zatím je volen. Muž, jenž se dvoří ženě, nesnaží se jí zmocnit, nýbrž dá jí prostě příležitost, aby se ho zmocnila ona.

HODNOCENÍ (-9): 

Cirkus je asexuální oáza v erotickém běsnění velkoměsta.

HODNOCENÍ (-9): 

Domnívat se, že ten, kdo měl mnoho žen, je hlubokým znalcem ženské duše, je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky.

HODNOCENÍ (-13): 

Domýšleti se, že jsme první u ženy, je tak absurdní, jako domýšleti se, že v kavárně jsme první, kdo pije ze sklenky, jež nám byla přinesena.

HODNOCENÍ (-11): 

Jakmile ti žena, která tě opouští, řekne: "Nebudeme se již milovat, ale zůstaneme přáteli", pak je to jenom jakási záminka s cílem, aby se vše zase vrátilo časem do původního stavu.

HODNOCENÍ (-11): 

Jakmile žádáme přátelskou radu, jsme již rozhodnuti. Prezidenti soudu udělují také slovo advokátovi, když mají již rozsudek hotový.

HODNOCENÍ (-9): 

Jen málo slov zní tak pohrdavě jako slovo manžel.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska je pro muže tím, čím ocet pro okurky. Konzervuje je.

HODNOCENÍ (-9): 

Moderní divadlo předvádí historii muže, který spí s ženou jiného muže, a nazývá ji hrou o lásce. Jestliže se k tomuto tématu připojí i některé problémy finanční, jedná se o tzv. myšlenkově hluboké dílo.

HODNOCENÍ (-11): 

Mužský orgán, jehož hodnotu oceňuje žena nejméně, jest mozek.

HODNOCENÍ (-11): 

Peníze špiní ruce, když je jich málo. Když je jich hodně, myjí je.

HODNOCENÍ (-9): 

Řekne-li muž, že se žena oddává všem, je možné, že je to pravda. Ale je jisto, že se neoddala jemu.

HODNOCENÍ (-11): 

V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdoví jakou milost. Avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu.

HODNOCENÍ (-11): 

Vy hloubáte o tom, jaké mohou býti příčiny psychologické, fyziologické, patologické degenerační, pro něž vaše milenka vás klame. Avšak žena se vzdává nejčastěji proto, že má krásný pár podvazků, který chce nechat obdivovat.

HODNOCENÍ (-11): 

Ženy, jež se ve třiceti letech upřímně smiřují s osudem, že zůstanou starými pannami, v pětatřiceti letech znovu doufají, že najdou manžela. Při prvních neviditelných vráskách si říkají: "Jsem ošklivá, už si mne nikdo nevšimne!" Avšak o deset let později vědí, že mohou ještě vzbudit stravující vášně.

HODNOCENÍ (-9): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.