Démosthenés citáty

Hétery máme pro rozkoš, souložnice pro souložení za dne, manželky pro řádné plození dětí a proto, abychom měli věrného strážce domácnosti.

HODNOCENÍ (-9): 

Než člověk někomu věnuje důvěru, má se podívat na jeho způsob života a na jeho charakter.

HODNOCENÍ (-7): 

Sluší se, aby šťastní dávali vždy najevo, že se o nešťastných radí co nejlépe.

HODNOCENÍ (-11): 

Zákonodárce chtěl postihem nejslabšího provinění, totiž urážky na cti, zabránit provinění nejhoršímu, poslednímu, aby nedošlo k vraždě, aby se postupně nepřecházelo od urážek k ranám, od ran k prolévání krve, k vraždám.

HODNOCENÍ (-7): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.