Démokritos citáty

Být ovládán ženou je nejlepším násilím na muži.

HODNOCENÍ (-8): 

Být ovládán ženou, je největším násilím na muži.

HODNOCENÍ (-9): 

Chudoba a bohatství jsou pojmy pro nedostatek a nadbytek.

HODNOCENÍ (-7): 

Člověk je svět v malém.

HODNOCENÍ (-8): 

Do života je třeba mít připravený rozum, nebo provaz.

HODNOCENÍ (-8): 

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě.

HODNOCENÍ (-9): 

Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž se raduje z toho co má.

HODNOCENÍ (-6): 

Je třeba mluviti pravdu, ne mluviti mnoho.

HODNOCENÍ (-6): 

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit.

HODNOCENÍ (-6): 

Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.

HODNOCENÍ (-6): 

Kdo zcela podléhá moci peněz, nemůže být nikdy spravedlivý.

HODNOCENÍ (-8): 

Lidé prchajíce před smrtí běží za ní.

HODNOCENÍ (-8): 

Lidé si vytvořili obraz osudu na zakrytí vlastní nerozvážnosti, neboť osud jen málokdy bojuje s rozumností.

HODNOCENÍ (-7): 

Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí.

HODNOCENÍ (-5): 

Mnozí vysoce vzdělaní nemají rozum.

HODNOCENÍ (-8): 

Moudrost zbavuje duši vášní.

HODNOCENÍ (-8): 

Moudrý člověk může jíti do každé země, neboť vlastí dobré duše je celý svět.

HODNOCENÍ (-8): 

Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích.

HODNOCENÍ (-6): 

Nerozumní nabývají rozum neštěstím.

HODNOCENÍ (-4): 

Nerozumní nabývají rozumu neštěstím.

HODNOCENÍ (-6): 

Nerozumní nenávidí život a přece chtějí žíti ve strachu před smrtí.

HODNOCENÍ (-6): 

Nerozumní touží po životě, bojící se smrti.

HODNOCENÍ (-7): 

Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.

HODNOCENÍ (-7): 

Nezkrotný smutek omámené duše vyháněj rozumem.

HODNOCENÍ (-9): 

Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců.

HODNOCENÍ (-7): 

Osud předkládá bohatý stůl, umírněnost však soběstačný.

HODNOCENÍ (-6): 

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením.

HODNOCENÍ (-10): 

Pocty zmohou mnoho u rozumných, kteří chápou, že se jim dostává pocty.

HODNOCENÍ (-5): 

Pokouše se učit toho, kdo má o svém rozumu vysoké mínění, je pouze ztráta času.

HODNOCENÍ (-8): 

Potřebuje-li něco zvíře, ví samo, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to.

HODNOCENÍ (-8): 

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.

HODNOCENÍ (-8): 

Síla a sličnost jsou statky mládí, umíněnost je květem stáří.

HODNOCENÍ (-8): 

Sláva a bohatství bez rozumu nejsou bezpečným statkem.

HODNOCENÍ (-6): 

Snášet dobře chudobu, svědčí o rozumnosti.

HODNOCENÍ (-7): 

Snášet slušně chudobu svědčí o rozumnosti.

HODNOCENÍ (-8): 

Spravedlivá láska je toužiti bez chtíče po krásných lidech.

HODNOCENÍ (-8): 

Spravedlnost je konati, co je třeba, nespravedlnost je nekonati, co je třeba, ale odkládati to.

HODNOCENÍ (-8): 

Stáří je celkové ochromení: všechno má a ve všem mu něco chybí.

HODNOCENÍ (-6): 

Statečný je nejen ten, kdo ovládá nepřítele, nýbrž také ten, kdo přemáhá rozkoše. Neboť někteří panují nad obcemi, ale nad nimi panují ženy.

HODNOCENÍ (-7): 

Stejné myšlení vytváří přátelství.

HODNOCENÍ (-8): 

Stejné smýšlení plodí přátelství.

HODNOCENÍ (-9): 

Štěstí i neštěstí je věc duše.

HODNOCENÍ (-7): 

Štěstí i neštěstí je věcí duše...

HODNOCENÍ (-6): 

Strach působí lichocení, ale nezískává náklonnost.

HODNOCENÍ (-8): 

Tělesná krása je cosi živočišného, není-li v ní skryt duch.

HODNOCENÍ (-8): 

Ti, kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.

HODNOCENÍ (-8): 

Umírněnost rozmnožuje příjemnost a zvětšuje rozkoš.

HODNOCENÍ (-8): 

Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.

HODNOCENÍ (-7): 

Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.

HODNOCENÍ (-8): 

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

HODNOCENÍ (-10): 

Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm.

HODNOCENÍ (-6): 

Závistník působí sám sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.

HODNOCENÍ (-9): 

Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.

HODNOCENÍ (-8): 

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti.

HODNOCENÍ (-9): 

Získávati peníze není neužitečné, ale získávati je nespravedlivě je nade vše horší.

HODNOCENÍ (-9): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.