Decimus Iunius Iuvenalis citáty

Bohatá žena je věc, jež ze všeho nejhůř se snáší.

HODNOCENÍ (-7): 

Dítě si zaslouží největší ohleduplnost.

HODNOCENÍ (-10): 

Hrabivost vzrůstá úměrně s růstem bohatství.

HODNOCENÍ (-5): 

Je třeba znát svou míru a ve věcech velkých i malých a vždycky jí dbát.

HODNOCENÍ (-8): 

Každý bohatý palác je přeplněn zpupnými sluhy.

HODNOCENÍ (-7): 

Když peněz pozbudeme, tekou nám skutečné, upřímné slzy.

HODNOCENÍ (-7): 

Kolik peněz kdo vlastní a ve své pokladně chová, tolik důvěry má.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz.

HODNOCENÍ (-9): 

Moudrý člověk si ukládá míru i ve věcech slušných.

HODNOCENÍ (-5): 

Msta je rozkoší jen pro malichernou a slabou povahu.

HODNOCENÍ (-8): 

Není skoro žádný spor, který by nezačala žena.

HODNOCENÍ (-9): 

Nesnadno vyniknou lidé, když jejich přednostem brání chudoba v domě.

HODNOCENÍ (-5): 

Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena.

HODNOCENÍ (-9): 

Nikdo zlý není šťasten.

HODNOCENÍ (-7): 

Nikdy k nám nemluví jinak příroda a jinak moudrost.

HODNOCENÍ (-9): 

Nikdy neříká něco jiného příroda a něco jiného rozum.

HODNOCENÍ (-7): 

Osud lidmi vládne.

HODNOCENÍ (-5): 

Osud vládne lidem.

HODNOCENÍ (-10): 

Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.

HODNOCENÍ (-9): 

Stáří je třeba obávat se víc než smrti.

HODNOCENÍ (-9): 

Stáří se vplíží, aniž to tušíš.

HODNOCENÍ (-7): 

Z čeho odvozujete privilegium a moc rodičů, když ačkoli jste starý člověk, děláte věci horší než vaše dítě?

HODNOCENÍ (-6): 

Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán.

HODNOCENÍ (-7): 

Žádný zlý člověk není šťastný.

HODNOCENÍ (-9): 

Zdraví duch ve zdravém těle.

HODNOCENÍ (-7): 

Zisk má příjemnou vůni, ať je jakéhokoli původu.

HODNOCENÍ (-7): 

Zisk příjemně voní, ať má jakýkoli původ.

HODNOCENÍ (-5): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.