Charles-louis Montesquieu citáty

Francouzi o svých ženách téměř nemluví, bojí se totiž, aby o nich nemluvili před lidmi, kteří je znají lépe než oni sami.

HODNOCENÍ (-11): 

Je jisté, že povaha lásky a povaha přátelství jsou zcela odlišné: přátelství ještě nikdy nikoho nepřivedlo do blázince.

HODNOCENÍ (-10): 

Jsem nemocen psaním knih, a stydím se, když je dopíši.

HODNOCENÍ (-13): 

Láska a přátelství jsou dvě různé věci, aspoň nevím, že by přátelství někoho přivedlo do blázince.

HODNOCENÍ (-13): 

Peníze mají velkou cenu tehdy, když jimi pohrdáme.

HODNOCENÍ (-13): 

Se svými dětmi jsem žil jako s přáteli.

HODNOCENÍ (-12): 

Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.

HODNOCENÍ (-11): 

U Římanů zákony nemohly důvěřovat otrokům, protože otroci nemohli důvěřovat zákonům.

HODNOCENÍ (-11): 

Věčné nicnedělání je vlastně trest pekelný - zdá se však, že ho zatím mnozí pokládají za rajskou blaženost.

HODNOCENÍ (-9): 

Velkých podlostí se dopouštíme z nenávisti, malých ze strachu.

HODNOCENÍ (-13): 

Zákony jsou pavučiny, skrze něž velké mouchy proletí, kdežto malé se do nich zapletou.

HODNOCENÍ (-12): 

Zdá se mi, že i u těch nejhezčích žen jsou dny, kdy na nich vidím, jaké budou, až budou ošklivé.

HODNOCENÍ (-13): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.