Charles Caleb Colton citáty

Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vyniknout nad tebou.

HODNOCENÍ (-10): 

Přátelství může končit láskou, ale láska nemůže nikdy končit přátelstvím.

HODNOCENÍ (-10): 

Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.

HODNOCENÍ (-19): 

Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.

HODNOCENÍ (-13): 

Vždy je bezpečné učit se i od svých nepřátel, málokdy je však bezpečné učit se od vlastních přátel.

HODNOCENÍ (-12): 

Zkoušky jsou hrozné i pro nejlépe připraveného, protože i ten největší hlupák se může tázat víc, než může nejmoudřejší odpovědět.

HODNOCENÍ (-14): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.