Božena Němcová citáty

Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě.

HODNOCENÍ (-8): 

Chladná žena je taková, která ještě nepotkala muže, jehož by mohla milovat.

HODNOCENÍ (-14): 

Čistota je půl zdraví a veselost celé.

HODNOCENÍ (-12): 

Důvěra a láska muší chodit pospolu.

HODNOCENÍ (-13): 

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem.

HODNOCENÍ (-13): 

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne.

HODNOCENÍ (-10): 

Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.

HODNOCENÍ (-16): 

Láska k dětem je moje jediné štěstí.

HODNOCENÍ (-13): 

Láska se nevyprosí, ani nevyhrozí.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda.

HODNOCENÍ (-11): 

Manželství může býti nebem, kde je láska a vzájemná úcta, mění se však v peklo, jakmile klesne ke sprostotě.

HODNOCENÍ (-12): 

Moudré ucho neposlouchá, co hloupá huba povídá.

HODNOCENÍ (-11): 

Moudrý člověk v hádce ustoupí, ale prudký pes přichází vlku pod zub.

HODNOCENÍ (-15): 

Musí ženská ostati jen tou milkou aneb tím domácím skřítkem? Nemůže se vyrovnat muži? Zdali sukni přilepen jest takový rozdíl ducha a statečnosti?

HODNOCENÍ (-7): 

Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ!

HODNOCENÍ (-14): 

Někdy ovšem vidím se nešťastnou, zbytečnou na světě, tak že bych s chladnou myslí odešla ze světa, ale ony přejdou zase, ty doby - jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života s sebou.

HODNOCENÍ (-11): 

Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý.

HODNOCENÍ (-12): 

Nevědomost ženy je bič, jejž muž sám na sebe pletl.

HODNOCENÍ (-13): 

O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne.

HODNOCENÍ (-13): 

Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.

HODNOCENÍ (-13): 

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe.

HODNOCENÍ (-13): 

Ptáte se, jaký je univerzální lék na velikou bolest? Čas.

HODNOCENÍ (-10): 

Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!

HODNOCENÍ (-12): 

Všechno chce k svému, jak člověk, tak to nerozumné zvíře, i to kvítí. Nemá-li, co by rádo, umře, uvadne.

HODNOCENÍ (-10): 

Žena musí být povýšena na stolec panovnický vedle muže, ne aby soudila, ne aby trestala, ale co anděl míru mezi ním a světem.

HODNOCENÍ (-10): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.