Blaise Pascal citáty

"Já" má zkrátka dvě vlastnosti je nepravdivé samo o sobě tím, že ze sebe dělá střed světa; a druhým ke obtížné proto, že je chce zotročit: neboť každé "já" je nepřítelem a chtělo by být tyranem všech ostatních.

HODNOCENÍ (-12): 

Chytráci jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastanou se jí, jen pokud na ní mají zájem; jinak ji ponechají jejímu osudu.

HODNOCENÍ (-12): 

Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje.

HODNOCENÍ (-8): 

Člověk chce být velký, a vidí, že je malý; chce být šťastný a vidí, že je žalostný; chtěl by být dokonalý, a vidí, že má plno nedostatků; chtěl by aby ho lidé milovali a ctili, a vidí, že jeho vady si nezaslouží nic jiného, než aby si ho ošklivili a pohrdali jím.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.

HODNOCENÍ (-10): 

Člověk je tedy tak šťastně utvořen, že nemá žádný spolehlivý princip pro to, co je pravé, ale několik výborných pro to, co je klamné.

HODNOCENÍ (-13): 

Člověk naprosto nejedná podle rozumu, který tvoří jeho podstatu.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla.

HODNOCENÍ (-13): 

Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk, který má nějaký zájem na tom, abychom ho měli rádi, se varuje prokazovat nám službu, o níž ví, že nám nebude milá; jedná s námi tak, jak si přejeme, aby se s námi jednalo; nenávidíme pravdu, proto nám ji tají; chceme slyšet lichotky, proto nám lichotí, rádi se dáváme klamat, proto nás klame.

HODNOCENÍ (-10): 

Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný.

HODNOCENÍ (-13): 

I srdce má rozum.

HODNOCENÍ (-10): 

Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat.

HODNOCENÍ (-12): 

Kdyby vesmír drtil člověka, ještě by byl člověk vznešenější než to, co jej zabíjí, protože on ví, že umírá, kdežto vesmír o své převaze nad ním neví nic.

HODNOCENÍ (-12): 

Ke štěstí směřují všichni lidé bez výjimky, nehledě na cesty, po nichž se za ním vydávají. Jejich cíl je stejný.

HODNOCENÍ (-13): 

Láska dává ducha a udržuje se duchem.

HODNOCENÍ (-11): 

Lidé si nijak nemohli pomoci od smrti, bídy, nevědomosti, a tak je napadlo, že na to nebudou myslet, aby měli pocit štěstí.

HODNOCENÍ (-13): 

Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí.

HODNOCENÍ (-10): 

Má žena mě tak miluje, že mi někdy dokonce i rozumí.

HODNOCENÍ (-11): 

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel.

HODNOCENÍ (-12): 

Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí.

HODNOCENÍ (-10): 

Moje žena mne tak miluje, že mi někdy i rozumí.

HODNOCENÍ (-13): 

Náklonnost nebo nenávist kreslí spravedlnost k nepoznání.

HODNOCENÍ (-11): 

Nejlepší kniha je ta, o které si každý čtenář myslí, že by ji mohl napsat sám.

HODNOCENÍ (-12): 

Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí.

HODNOCENÍ (-13): 

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný.

HODNOCENÍ (-10): 

Není na světě nic hroznějšího než nenáviděný domov. Být nešťasten ve styku s jinými lidmi je přirozené, ale být nešťasten doma přirozené není.

HODNOCENÍ (-10): 

Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila.

HODNOCENÍ (-13): 

Nevěrec věřiti musí nejvíce.

HODNOCENÍ (-12): 

Obrazotvornost nedokáže učiniti z bláznů moudré, ale činí je šťastnými na rozdíl od rozumu, který své příznivce může učinit jen ubohými, a tak ona zahrnuje své lidi slávou, on hanbou.

HODNOCENÍ (-12): 

Obrazotvornost rozhoduje o všem, je původcem krásy, spravedlnosti a štěstí, tedy všeho, čeho si svět cení.

HODNOCENÍ (-12): 

Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je nejzranitelnější věc na světě.

HODNOCENÍ (-13): 

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.

HODNOCENÍ (-13): 

Pravda dává jistotu, ale již i samo hledání poskytuje klid.

HODNOCENÍ (-11): 

Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho bylo štědře rozdáváno.

HODNOCENÍ (-10): 

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti; každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních; ti, kteří zůstávají naživu, vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud, s bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu.

HODNOCENÍ (-8): 

Rozum nikdy nepřekoná obrazotvornost, kdežto opak je běžný.

HODNOCENÍ (-13): 

Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí.

HODNOCENÍ (-12): 

Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají ji jen potud, pokud z toho mají prospěch.

HODNOCENÍ (-12): 

Sláva je tak sladká, že máme rádi všechno, s čím je spojena, třeba i smrt.

HODNOCENÍ (-13): 

Spravedlnost a moc musí být jedno, aby se spravedlnost stala mocí a moc spravedlností.

HODNOCENÍ (-12): 

Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlonosti je tyranie.

HODNOCENÍ (-15): 

Srdce má své důvody, o kterých rozum nic neví.

HODNOCENÍ (-13): 

Srdce zná důvody, o nichž rozum nic neví.

HODNOCENÍ (-14): 

To, že si člověk uvědomí bezesmyslnost pozemského života, jej nutí vsadit na to, že Bůh existuje, i přes nemožnost dokázat toto přesvědčení.

HODNOCENÍ (-12): 

Toužíme po pravdě a nalézáme nejistotu; hledáme štěstí a potkáváme bídu a smrt.

HODNOCENÍ (-7): 

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho.

HODNOCENÍ (-13): 

V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje.

HODNOCENÍ (-11): 

Veškeré neštěstí mužů pochází z toho, že neumějí zůstat klidně sedět ve svém pokoji.

HODNOCENÍ (-10): 

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nedovedou zůstat v klidu své pracovny.

HODNOCENÍ (-12): 

Víra zahrnuje mnoho pravd, které si zdánlivě odporují... Víra ovšem říká něco, co neříkají smysly, netvrdí však opak toho, co ony vnímají; je nad nimi, ne proti nim.

HODNOCENÍ (-13): 

Vládá založená na idejích a fantazii se po nějakou dobu udrží u moci, je vnímána jako mírná a je respektována dobrovolně. Avšak vláda založená na síle se drží u moci dlouho. Z toho vyplývá, že ideje jako by světu kralovaly, avšak úspěšnějším systémem je tyranie síly.

HODNOCENÍ (-10): 

Všechno štěstí v životě závisí na odvaze a práci.

HODNOCENÍ (-12): 

Všechno štěstí závisí na odvaze a na práci.

HODNOCENÍ (-10): 

Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány, nyní ještě zbývá je uskutečnit.

HODNOCENÍ (-10): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.