Bertrand Russell citáty

Aristoteles se domníval, že ženy mají méně zubů než muži; ač byl dvakrát ženat, nikdy mu nenapadlo se podívat.

HODNOCENÍ (-14): 

Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.

HODNOCENÍ (-13): 

Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout.

HODNOCENÍ (-13): 

Jestliže je moudrost v životě zbraní, hloupost obvykle bývá dobrým pacientem.

HODNOCENÍ (-11): 

Jsem přesvědčen, že vědecké poznání je jedním z vrcholů lidského úsilí. Netvrdím, že poznání nemůže nikdy způsobit zlo. Tvrdím však, a to velmi důrazně, že poznání neporovnatelně častěji přináší užitek než škodu, a strach z poznání je mnohem škodlivější.

HODNOCENÍ (-13): 

Málokteří lidé mohou být šťastni, aniž by nenáviděli nějakou osobu, národ nebo tvora.

HODNOCENÍ (-14): 

Mládí by bylo mnohem pěknější, kdyby se objevilo v pozdějším věku.

HODNOCENÍ (-20): 

Moudrý člověk přemítá o svých strastech jen tehdy, když to potřebuje, v jiných případech myslí na jiné věci.

HODNOCENÍ (-13): 

Naneštěstí je pro přetížené učitele takřka nemožné zachovat si instinktivní náklonnost k dětem| postupně k nim nabudou tytéž pocity jako cukrářský učeň ke kremrolím.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejvíc utrpení způsobil člověk člověku proto, že byl přesvědčen o věcech, které se ukázaly být nepravdivé.

HODNOCENÍ (-20): 

Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti.

HODNOCENÍ (-10): 

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

HODNOCENÍ (-14): 

Válka je iracionálním následkem pýchy, nudy a chamtivosti.

HODNOCENÍ (-11): 

Válka neurčuje na čí straně je pravda - jenom kdo zbyde.

HODNOCENÍ (-15): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.