Benjamin Franklin citáty

Časně do postele a časně z postele vede člověka ke zdraví, moudrosti a bohatství.

HODNOCENÍ (-11): 

Časně jít spát a časně vstávat, a budeš bohat, moudrý a zdráv.

HODNOCENÍ (-12): 

Hlad, žízeň a bolest jsou sourozenci lásky.

HODNOCENÍ (-28): 

Je-li cílem života jen dál žít a vegetovat, pak takový život nemá smysl.

HODNOCENÍ (-13): 

Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější.

HODNOCENÍ (-12): 

Kašel, koně a lásku lze ukrýt velmi těžko.

HODNOCENÍ (-12): 

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.

HODNOCENÍ (-24): 

Kdo je moudrý? Ten, kdo se dovede od každého něčemu přiučit. Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. Kdo je bohatý? Ten, kdo je spokojen. A kdo je to? Nikdo.

HODNOCENÍ (-14): 

Lakota a štěstí se nikdy nepotkaly, jak by se tedy mohly spříznit?

HODNOCENÍ (-11): 

Láska spočívá v tom, dokázat se smířit s nedostatky toho druhého.

HODNOCENÍ (-15): 

Manželství je účinný lék. Je nejpřirozenějším stavem člověka, a proto stavem, v němž nalezneš spolehlivé štěstí.

HODNOCENÍ (-13): 

Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby.

HODNOCENÍ (-19): 

Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá.

HODNOCENÍ (-12): 

Miluješ život? Tedy nemrhej časem, neboť to je ten materiál, z něhož se dělá život.

HODNOCENÍ (-12): 

Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel.

HODNOCENÍ (-20): 

Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.

HODNOCENÍ (-14): 

Nikdo se ještě nestal nesmrtelným svou leností.

HODNOCENÍ (-11): 

Opravdová láska člověka obohacuje.

HODNOCENÍ (-12): 

Polovina pravdy je často velká lež.

HODNOCENÍ (-13): 

Před manželstvím mějte oči široce rozevřené a potom napůl přivřené.

HODNOCENÍ (-18): 

Tajemství lze udržet nanejvýš mezi třemi osobami, ovšem za předpokladu, že alespoň dvě z nich jsou už na pravdě boží.

HODNOCENÍ (-12): 

Tři mohou zachovat tajemství, jsou-li dva z nich mrtví.

HODNOCENÍ (-15): 

Věřitelé mají lepší paměť než dlužníci.

HODNOCENÍ (-10): 

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.