Arthur Schopenhauer citáty

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň.

HODNOCENÍ (-11): 

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk balamucen nadějemi tancuje do náruče smrti.

HODNOCENÍ (-13): 

Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný.

HODNOCENÍ (-9): 

Docela poctivě to každý myslí nakonec jen sám se sebou a nanejvýš se svým dítětem.

HODNOCENÍ (-10): 

Duchaplné řeči nebo nápady patří před duchaplnou společnost, v obyčejné jsou nenáviděny, abychom se v obyčejné líbili, musíme být povrchní a omezení. V takové společnosti se musíme tedy s těžkým sebezapřením vzdát tří čtvrtin svého já, abychom se podobali ostatním.

HODNOCENÍ (-12): 

Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda.

HODNOCENÍ (-13): 

Jako mravenčí samička po spáření ztrácí křidélka, nyní již zbytečná, ba pro oplodnění nebezpečná, tak ztrácí též žena svou krásu hned po prvním nebo druhém dítěti. Snad se to děje dokonce z téhož důvodu.

HODNOCENÍ (-14): 

Jeden pohled stačí, abychom zjistili, že lidské štěstí má dva nepřátele - utrpení a nudu.

HODNOCENÍ (-11): 

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra.

HODNOCENÍ (-9): 

Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt.

HODNOCENÍ (-13): 

Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho.

HODNOCENÍ (-10): 

Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti.

HODNOCENÍ (-11): 

Když se do knihy dívá opice, nemůže z ní vyhlédnout apoštol.

HODNOCENÍ (-8): 

Lidé se podobají dětem v tom, že se stávají nezpůsobnými, když se rozmazlují.

HODNOCENÍ (-12): 

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.

HODNOCENÍ (-11): 

Největší ze všech bláznovství je obětovat své zdraví, ať je to pro cokoli, pro výdělek, postup, učenost, slávu, nemluvě o rozkoši a prchavých požitcích: spíš by člověk měl dávat zdraví přednost přede vším ostatním.

HODNOCENÍ (-11): 

Není horší cesty za štěstím než hýření ve "vybrané společnosti", neboť tím se jen snažíme změnit svou existenci ve sled veselí, požitků a potěšení, v němž se nevyhneme zklamání.

HODNOCENÍ (-13): 

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl.

HODNOCENÍ (-13): 

O významu zdraví nejlépe svědčí to, že zdravý žebrák je šťastnější než nemocný král.

HODNOCENÍ (-12): 

Osud míchá karty, my hrajeme.

HODNOCENÍ (-18): 

Peníze jsou bohem naší doby a Rothschild je jejím prorokem.

HODNOCENÍ (-12): 

Peníze jsou lidská blaženost in abstracto: proto kdo už není schopen se z nich prakticky těšit, pověsí se na ně celým srdcem.

HODNOCENÍ (-7): 

Povaha je mnohem víc než vzdělání!

HODNOCENÍ (-12): 

Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život.

HODNOCENÍ (-13): 

Příčinou každé války je touha krást.

HODNOCENÍ (-13): 

Pro naše štěstí je důležitější, co člověk je, než co člověk má.

HODNOCENÍ (-11): 

Slast a štěstí, to je pouze něco negativního, totiž nepřítomnost bolesti. Bolest je vlastní realitou života.

HODNOCENÍ (-11): 

Soucit se zvířetem vzniká z jednoho pramene zároveň s milosrdenstvím k člověku.

HODNOCENÍ (-9): 

Spravedlivost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen.

HODNOCENÍ (-13): 

Spravedlnost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen.

HODNOCENÍ (-10): 

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet.

HODNOCENÍ (-15): 

Štěstí i neštěstí přichází pro naše dobro.

HODNOCENÍ (-14): 

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.

HODNOCENÍ (-12): 

Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech.

HODNOCENÍ (-11): 

Teprve až vnikne do lidí ona prostá, nad všechnu pochybnost povznesená pravda, že zvířata jsou v podstatě totéž, co my, přestanou být zvířata bez práv a nebudou vydána ukrutnosti každého kluka... Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, že ten, kdo je ke zvířatům krutý, nemůže být dobrý.

HODNOCENÍ (-11): 

Toužím najít moudrost, ne pevnou vůli: vůle je silný slepec, který nese na zádech chromého, který vidí.

HODNOCENÍ (-9): 

Umírání je vlastně účelem bytí.

HODNOCENÍ (-13): 

V říší života je nejsilnějším projevem vůle k životu rozmnožovací pud. Ten dokonce překoná i smrt. Láska je iluze, jejíž pomocí se příroda stará o zachování rodu.

HODNOCENÍ (-11): 

V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud.

HODNOCENÍ (-11): 

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi.

HODNOCENÍ (-12): 

Žádné zvíře nikdy netrýzní, aby trýznilo, dělá to však člověk a takto vzniká ďábelská povaha, která je daleko horší než je povaha zvířecí.

HODNOCENÍ (-12): 

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý.

HODNOCENÍ (-11): 

Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.

HODNOCENÍ (-12): 

Zdravý ubožák je šťastnější než nemocný král.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.