Aristoteles citáty

Básník musí dávat přednost spíše věci nemožné, ale pravděpodobné, než možné a nepřesvědčivé.

HODNOCENÍ (-10): 

Člověk od přírody baží po vzdělání.

HODNOCENÍ (-9): 

I myšlení občas škodí zdraví.

HODNOCENÍ (-10): 

Jak na povahu působí bohatství, je každému známo. Neboť lidé, kteří na sebe nechají nějak působit nabyté bohatství, bývají zpupní a nadutí. Chovají se totiž tak, jako by měli všechny možné přednosti, neboť bohatství jest jako jakýsi druh míry hodnoty všeho ostatního, a proto vzniká zdání, jako by se za ně dalo všechno koupit... Takovému zbohatlému povýšenci jako by se nedostávalo výchovy k bohatství.

HODNOCENÍ (-11): 

Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.

HODNOCENÍ (-9): 

Lidé rozumem silní ovládají jiné přirozeně.

HODNOCENÍ (-10): 

Manželství jest svazek svatý a bohabojný. Proto i potěšení, které z toho máme, má být zdrženlivé a vážné, spojené s trochou přísnosti. Má to být rozkoš do jisté míry rozvážná a svědomitá.

HODNOCENÍ (-11): 

Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu a nikoli k sobě.

HODNOCENÍ (-8): 

Na povahu ženy se musíme dívat z toho hlediska, že trpí přirozenou nedokonalostí.

HODNOCENÍ (-9): 

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně.

HODNOCENÍ (-11): 

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší.

HODNOCENÍ (-10): 

Po souloži je každý tvor smutný.

HODNOCENÍ (-8): 

Přátelé a ctnostní muži jsou totéž.

HODNOCENÍ (-12): 

Přátelství je jako vznešená. vynikající láska, v které se k jednomu člověku připojí jeden člověk.

HODNOCENÍ (-10): 

Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.

HODNOCENÍ (-9): 

Přítel je jedna duše ve dvou tělech.

HODNOCENÍ (-8): 

Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu.

HODNOCENÍ (-11): 

Přítel všech - přítel nikoho.

HODNOCENÍ (-12): 

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.

HODNOCENÍ (-8): 

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.

HODNOCENÍ (-11): 

Ty chceš vědět, proč jsem přerušil učený rozhovor, abych se ohlédl za krásnou ženou? Lituji tě, můj příteli, protože tohle byla otázka slepce.

HODNOCENÍ (-11): 

Úřad ukáže muže.

HODNOCENÍ (-8): 

Velká láska je již téměř bezpohlavní.

HODNOCENÍ (-10): 

Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.

HODNOCENÍ (-9): 

Zdraví je nejdůležitější kvalita těla.

HODNOCENÍ (-11): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.