André Maurois citáty

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela.

HODNOCENÍ (-11): 

Ať je to již víra náboženská, víra národní, politická nebo víra v krásu a v potřebnost nějakého díla, každá společenská víra obdivuhodně posiluje lásku.

HODNOCENÍ (-7): 

Často kruté utrpení, jež nám způsobila jedna žena, se stává příčinou lásky, kterou vzbudíme u jiné ženy. A také příčinou jejího neštěstí.

HODNOCENÍ (-8): 

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.

HODNOCENÍ (-9): 

Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky. Chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení.

HODNOCENÍ (-11): 

Člověku nestačí, aby byl šťastný, chce navíc, aby ti druzí nebyli šťastní.

HODNOCENÍ (-11): 

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody.

HODNOCENÍ (-8): 

Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z mála mnoho. Tato charakteristika se hodí i na lásku.

HODNOCENÍ (-8): 

I nejhloupější žena si umí otočit kolem prstu chytrého muže. Ale správně si poradit s hlupákem - na to je třeba velmi chytré ženy.

HODNOCENÍ (-8): 

Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.

HODNOCENÍ (-5): 

Každá práce konaná se zálibou je štěstím, ale když se k práci přidá láska, není na světě nic radostnějšího.

HODNOCENÍ (-7): 

Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.

HODNOCENÍ (-9): 

Krátkozraký chápe, že na lovu netrefil zajíce. Proč se ten, kdo je nesmělý diví, že není milován?

HODNOCENÍ (-9): 

Lakomství a chlípnost jsou příliš silné vášně, než aby je rozum mohl ovládat.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska snese spíše nepřítomnost nebo smrt, než pochybnost a zradu.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska umírá jakmile nalezneme protivenství. Její pravou podstatou je volnost.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska znamená zapomenout na sebe a žít pro blaho své lásky.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska zrozená ze zoufalství nemůže být pravá.

HODNOCENÍ (-8): 

Lidstvo, které již dva tisíce let píše, se dodnes neunavilo uváděním důkazů pro a proti manželství.

HODNOCENÍ (-6): 

Manželství je něco, na čem se musí stále pracovat, co není nikdy hotovo.

HODNOCENÍ (-7): 

Manželství je vyšší formou soužití, neboť manželé mají čas a možnost se vzájemně přizpůsobit.

HODNOCENÍ (-9): 

Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás.

HODNOCENÍ (-8): 

Mnoho lidí si kazí život představou neštěstí, které jim hrozí.

HODNOCENÍ (-11): 

Mnozí lidé si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí.

HODNOCENÍ (-6): 

Moudrost je sklo, diskrétnost je diamant.

HODNOCENÍ (-7): 

Muž hodný toho jména miluje svou práci více než cokoli na světě, ba více než ženu, kterou miluje.

HODNOCENÍ (-11): 

Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a válku, poněvadž ho jinak k ničemu nebylo zapotřebí a poněvadž měl sílu, kterou musel nějak uplatnit.

HODNOCENÍ (-10): 

Muž se nudí, jakmile nemá žádnou překážku, kterou by zdolával. Žena se nudí, jakmile nemiluje nebo není milována.

HODNOCENÍ (-9): 

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti.

HODNOCENÍ (-10): 

Muž, který příliš miluje ženy, není nevěrný proto, že touží po opaku, nýbrž proto, že nenalézá na světě tu jedinou ženu, jež by se podobala obrazu, který si o ženě utvořil.

HODNOCENÍ (-10): 

Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.

HODNOCENÍ (-7): 

Neexistují nebezpečné ženy, jsou jen slabí muži.

HODNOCENÍ (-11): 

Nejskutečnější, nejživelnějí lásky jsou vždy ty nejneočekávanější.

HODNOCENÍ (-9): 

Nemilujeme ženu proto, co říká. Máme rádi to, co říká, protože ji milujeme.

HODNOCENÍ (-7): 

Nemoc je zlá, ale horší je hrůza vyvolaná pohledem na nemoc druhých.

HODNOCENÍ (-9): 

Není nebezpečných žen, jsou jen slabí mužové.

HODNOCENÍ (-9): 

Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž, než přítomnost skutečné ženy - manželky, milenky, přítelkyně.

HODNOCENÍ (-10): 

Není opravdové lásky v srdci toho, kdo není schopen obětovat svůj život k záchraně toho, koho miluje.

HODNOCENÍ (-9): 

Nestačí mít rozum, třeba ho mít tolik, abychom ho neměli příliš.

HODNOCENÍ (-11): 

Pokud jde o muže, jejich lačnost chvalozpěvu nezná mezí. Ženy ošklivé a bez půvabu staly se milovanými po celý život, protože patřičně chválily.

HODNOCENÍ (-8): 

Pokud má člověk, ať muž či žena, jen trochu lepší srdce a jemnější smysly, nemůže přistoupit na žádné manželství.

HODNOCENÍ (-11): 

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve,než byl o to požádán.

HODNOCENÍ (-9): 

Přátelství předpokládá nezištnost.

HODNOCENÍ (-6): 

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.

HODNOCENÍ (-8): 

Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina.

HODNOCENÍ (-9): 

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.

HODNOCENÍ (-8): 

Stárnutí je jen špatný zvyk, který zaměstnaný muž nemá čas postřehnout.

HODNOCENÍ (-7): 

Tělesná láska je přirozený pud jako je hlad nebo žízeň, jenže stálost v lásce není pud.

HODNOCENÍ (-8): 

Ukrutnost je dcera strachu.

HODNOCENÍ (-6): 

V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost.

HODNOCENÍ (-7): 

Vláda, která se neřídí zásadami, z kterých vzešla, není zákonitá.

HODNOCENÍ (-8): 

Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu.

HODNOCENÍ (-11): 

Ženy mají pozoruhodný smysl pro mravnost, jestliže nemilují, a téměř žádný, jestliže milují. U mužů je to naopak. Nestojí-li o ženu, počíná si bez všech skrupulí. Záleží-li mu však na ní, obklopí jí mravním řádem, podle kterého by mohli žít leda andělé.

HODNOCENÍ (-9): 

Ženy nemilujeme pro to, co vykládají, ale posloucháme, co vykládají, pokud je milujeme.

HODNOCENÍ (-6): 

Ztratí-li dívka hlavu, obyčejně se s ní zase shledá v náručí nějakého muže.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.