Anatole France citáty

Být k ženám naprosto spravedlivý znamená svrchovatě jim křivdit.

HODNOCENÍ (-9): 

Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera.

HODNOCENÍ (-8): 

Doufat, že zanecháme nějakou vzpomínku v srdci ženy, je stejné jako chtít vtisknouti pečeť na hladinu vody.

HODNOCENÍ (-9): 

Inteligentní ženy si vždycky berou blázny.

HODNOCENÍ (-6): 

Jen ženy a lékaři vědí, jak velmi potřebná a milosrdná je lež.

HODNOCENÍ (-8): 

Jen ženy a lékaři vědí, kdy je lež milosrdná.

HODNOCENÍ (-6): 

Když milujeme, býváme pověrčiví.

HODNOCENÍ (-9): 

Knihy, které každý chválí, jsou ty, které nikdo nečte.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti?

HODNOCENÍ (-6): 

Lidem se vyčítá, že mluví stále o sobě. Ale to je přece téma, kterému rozumějí nejlépe.

HODNOCENÍ (-6): 

Náboženství prokázalo lásce velkou službu tím, že ji prohlásilo za hřích.

HODNOCENÍ (-10): 

Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.

HODNOCENÍ (-8): 

Nikomu nebylo dáno zemřít úplně, smrt nemůže být dokonalejší než život.

HODNOCENÍ (-9): 

Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy.

HODNOCENÍ (-10): 

Pravé tajemství života je hledání krásna.

HODNOCENÍ (-9): 

Pravému žárlivci je všecko příčinou podezření, všecko je předmětem neklidu. Žena ho uhrazuje už jenom tím, že žije a dýchá. Děsí se těch úkonů vnitřního života, těch různých tělesných i duševních hnutí, které činí z ženy bytost od něho odlišnou, nezávislou, pudovou, dvojsmyslnou a často nepochopitelnou. Trpí tím, že kvete sama ze sebe jako krásná rostlina, aniž může nějaká milostná moc zadržet a uchopit to vše, co šíří do světa vonného v této pohnuté chvíli, která je mládí a život.

HODNOCENÍ (-9): 

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi.

HODNOCENÍ (-9): 

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi.

HODNOCENÍ (-9): 

Tělo ženy se živí pohlazením jako včela nektarem květů.

HODNOCENÍ (-8): 

Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně?

HODNOCENÍ (-8): 

Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti.

HODNOCENÍ (-8): 

Umělec musí milovat život a ukazovat nám, že je krásný. Bez něho bychom o tom pochybovali.

HODNOCENÍ (-9): 

Utrhá se ďáblu na cti. Nebyl to on, kdo svedl Evu. Eva svedla, žena začala. Lucifer šel kolem klidně. Spatřil ženu a stal se z něho satan.

HODNOCENÍ (-6): 

Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti.

HODNOCENÍ (-8): 

Zabili vášeň a rázem zabili všechno, radost i bolest, utrpení i rozkoš, dobro i zlo, krásu, všechno - zkrátka především ctnost. Jsou moudří a přece nestojí za nic, neboť člověk nabývá ceny jen úsilím.

HODNOCENÍ (-8): 

Žena se musí rozhodnout. S mužem ženami milovaným není klidná. S mužem ženami nemilovaným není šťastná.

HODNOCENÍ (-8): 

Ženy a lékaři vědí, kdy lež je vhodná i milosrdná.

HODNOCENÍ (-6): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.