Ambrose Gwinett Bierce citáty

Amnestie je velkomyslnost, kterou stát projevuje vůči oněm přestupníkům, které by přišlo příliš draho trestat.

HODNOCENÍ (-8): 

Bajka je krátká lež na znázornění některé podstatné pravdy.

HODNOCENÍ (-8): 

Bez přátel -nemající možnost zařídit protekci. Nemajetný. Oddaný zvyku říkat pravdu a řídit se zdravým rozumem.

HODNOCENÍ (-6): 

Dětství je období lidského života uprostřed mezi idiotstvím nemluvněte a pošetilostí mládí - vzdaluje vás od hříchů dospělosti a od výčitek svědomí stáří.

HODNOCENÍ (-7): 

Erudice: prach vyklepaný z knihy do prázdné lebky.

HODNOCENÍ (-8): 

Kleptoman - bohatý zloděj.

HODNOCENÍ (-6): 

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou.

HODNOCENÍ (-9): 

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi.

HODNOCENÍ (-6): 

Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.

HODNOCENÍ (-9): 

Mír je období podvádění mezi dvěma obdobími bojování.

HODNOCENÍ (-8): 

Modlitba je prosba, aby byly přírodní zákony anulovány ve prospěch jediného žadatele, jenž sám přiznává, že toho není hoden.

HODNOCENÍ (-7): 

Náhoda je nevyhnutelný jev, způsobený činností nezměnitelných přírodních zákonů.

HODNOCENÍ (-7): 

Nevěsta, to je žena s báječnou vyhlídkou, že už má štěstí za sebou.

HODNOCENÍ (-8): 

Optimismus je učení nebo víra, že vše je krásné, včetně šeredného, všechno dobré, obzvláště to špatné, a že všechno, co je nespravedlivé, je spravedlivé. Intelektuální choroba, vyléčitelná tolik smrtí.

HODNOCENÍ (-6): 

Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme.

HODNOCENÍ (-9): 

Písmo svaté: Posvátné knihy naší svaté víry na rozdíl od falešných a pohanských rukopisů, na nichž jsou založena všechna ostatní náboženství.

HODNOCENÍ (-7): 

Podává-li vám přítel obě ruce, můžete být klidný, neboť je máte obě na očích.

HODNOCENÍ (-7): 

Pohroma je neštěstí, které potká nás; štěstí, které potká druhé.

HODNOCENÍ (-7): 

Pomlouvat - lhát o někom. Říkat o někom pravdu.

HODNOCENÍ (-9): 

Právník je člověk vyškolený k obcházení zákona.

HODNOCENÍ (-8): 

Přehánění je u notorického lháře maximální přiblížení se pravdě.

HODNOCENÍ (-7): 

Štěstí je příjemný duševní stav, dostavující se, přemýšlíme-li o neštěstí druhých.

HODNOCENÍ (-8): 

Stupeň přátelství zvaný křehký, je-li jeho předmět osoba chudá nebo všední, a důvěrný, je-li ta osoba bohatá nebo slavná.

HODNOCENÍ (-9): 

Tanec: Skákání při veselé hudbě obvykle s rukou na ženě nebo dceři našeho bližního. Je mnoho druhů tance, ale všechny ty, které vyžadují účast obou pohlaví, mají společnou charakteristiku: jsou očividně nevinné a vroucně milované neřestníky.

HODNOCENÍ (-9): 

Útěcha - vědomí, že lepší člověk je nešťastnější než my.

HODNOCENÍ (-8): 

Vzdělání: to, co moudrému odhaluje a hloupému zahaluje, jak málo zná.

HODNOCENÍ (-8): 

Zkušenost: moudrost, dík které v hlouposti, jíž se dopustíme, poznáváme protivnou starou známou.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.