Alighieri Dante citáty

Být churav láskou - to je důvod zemřít.

HODNOCENÍ (-8): 

Dobré panování lásky, neboť odvrací mysl svého věrného od všech věcí nízkých. Nedobré je panování lásky, neboť čím větší věrností je jí oddán její věrný, tím větší a bolestnější jsou rozpoložení, jimiž musí projít.

HODNOCENÍ (-9): 

Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání.

HODNOCENÍ (-6): 

Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje.

HODNOCENÍ (-10): 

Málo miluje, kdo umí slovy vyjádřit, jak moc miluje.

HODNOCENÍ (-9): 

Nejkrásnější věc, kterou Bůh stvořil, je žena a růže.

HODNOCENÍ (-9): 

Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné.

HODNOCENÍ (-7): 

Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.