Albert Einstein citáty

Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.

HODNOCENÍ (-10): 

Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný.

HODNOCENÍ (-28): 

Bůh je těžko postřehnutelný. Ale ne zlomyslný.

HODNOCENÍ (-14): 

Bůh nehraje v kostky.

HODNOCENÍ (-8): 

Byrokracie, toť smrt jakékoliv činorodosti.

HODNOCENÍ (-6): 

Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám.

HODNOCENÍ (-7): 

Dobrý Bůh v kostky nehraje.

HODNOCENÍ (-14): 

Hlavní příčinou rozvodů je manželství.

HODNOCENÍ (-23): 

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

HODNOCENÍ (-6): 

Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.

HODNOCENÍ (-5): 

Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

HODNOCENÍ (-6): 

Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.

HODNOCENÍ (-6): 

Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu.

HODNOCENÍ (-6): 

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.

HODNOCENÍ (-4): 

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení.

HODNOCENÍ (-12): 

Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.

HODNOCENÍ (-3): 

Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.

HODNOCENÍ (-11): 

Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.

HODNOCENÍ (-25): 

Neexistuje jiná rozumná forma výchova než být příkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícím.

HODNOCENÍ (-14): 

Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě.

HODNOCENÍ (-21): 

Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.

HODNOCENÍ (-7): 

Nikde neleží pravda na povrchu.

HODNOCENÍ (-6): 

Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží.

HODNOCENÍ (-10): 

Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.

HODNOCENÍ (-22): 

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

HODNOCENÍ (-6): 

Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.

HODNOCENÍ (-6): 

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.

HODNOCENÍ (-6): 

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.

HODNOCENÍ (-5): 

Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.

HODNOCENÍ (-11): 

Různá společenství se neřídí pocitem zodpovědnosti a svědomím tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom neosobní součinností mnoha lidí. Proto každému, kdo má rád lidi je radostí největší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře života a civilizace.

HODNOCENÍ (-14): 

Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.

HODNOCENÍ (-6): 

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.

HODNOCENÍ (-14): 

Úsilí spojit v jedno moudrost a moc se-tkává se s úspěchem vždy jenom zřídka a nakrátko.

HODNOCENÍ (-10): 

Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.

HODNOCENÍ (-6): 

Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí.

HODNOCENÍ (-15): 

Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.

HODNOCENÍ (-6): 

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.

HODNOCENÍ (-19): 

Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.

HODNOCENÍ (-6): 

Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.